Pecbook to nasz wspólny, ciepłowniczy
portal społecznościowy.
Komentuj i opiniuj.
Jesteśmy razem!

www.pecbook.pl

XXIII Zimowe Spotkanie
Ciepłowników

Wisła 2017
"Nie bądź pan rura

i nie pękaj"